Dokumentární, 1975

Československá spartakiáda 1975