Muzikál, 1973

Přijela k nám pouť
Noc na Karlštejně