Pohádka, 1975

Zlatá priadka
Kouzelný dědeček
Jak se ševcem šili čerti