Pohádka, 1994

Dlhý, Široký, Bystrozraký
Jak se stal švec Dratvička tchánem pana krále
Jak si zasloužit princeznu
Princezna ze mlejna