Povídkový, 1955

Vzorný kinematograf Haška Jaroslava