Psychologický, 1995

Jak chutná smrt
Mrtvý muž přichází