Psychologický, 2001

Prozacový národ
Lantana
Sedmý hřích
Nevyřčené tajemství