Sportovní, 1978

Cesta k ráji
Hokej je hra
Buldozer