Western, 1971

Přestřelka
Návrat Sabaty
Rivalové pod rudým sluncem
Podporujte svého pistolníka!
Sbohem, Sabato