Western, 1976

Hraběnka a lišák z Dirtwateru
Poslední ostří hoši
Psanec Josey Wales
Podzimní vítr
Velký skaut a holka