Životopisný, 2004

Kinsey
Hotel Rwanda
Za mořem
Modigliani
Hlas moře
Hledání Země - Nezemě
Ring volný
Život a smrt Petera Sellerse
Alexander Veliký
Zavolej! Vzestup a pád Heidi Fleissové
Pád Třetí říše
Zabiji Nixona